Memorial Verses As Gaeilge

The Our Father

Ár n-Athair ata ar neamh, Go naofar d’ainm. Go dtagfadh do ríocht, Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniú, agus maith dúinn ár bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin Ach ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc, Amen.

The Hail Mary

Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta, Tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois, agus ar uair ár mbáis, Amen.
The Glory Be Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh, Mar a bhí ar dtús, mar atá anois, Agus mar a bheas go brách, le saol na saol, Amen.

Memorial Verses in Gaelic

Do dhá láimh a Chríost anall tharainn
Your two hands o Christ around us / Safe in the arms of Jesus

I bParthas na ngrást go rabhaimid
In Paradise may we be

In iothlainn Dé do dtugtarsínn
May we be gathered in God’s granary

I liónta Dé go gcastar sinn
May we meet in God’s nets

Go dtuga Dia suaimhneas sioraí dí
May God give eternal rest to her

Go dtuga Dia suaimhneas sioraí dó
May God give eternal rest to him

Go ndéana Dia trócaire ar a hanam dílis
May the Lord have mercy on her soul

Go ndéana Dia trócaire ar a anam dhílis
May the Lord have mercy on his soul

I measc na naomh go raibh sí
With the saints may she be

I measc na naomh go raibh sé
With the saints may he be

Ar dheis lámh Dé go raibh a anam dhílis
At God’s right hand let him be

Ar dheis lámh Dé go raibh a hanam dílis
At God’s right hand let him be

Go dtaga do Ríocht
Thy Kingdom come

Go ndéantar do thoil
Your will be done

Solas na bhflaitheas uirthi
The light of Heaven on her

Solas na bhflaitheas air
The Light of Heaven on him

Suaimhneas sioraí dá anam
Eternal Peace to his soul

Suaimheas sioraí dá hanam
Eternal Peace to her soul

Go maire Iosa go deo im chroí
May Jesus always live in my heart

Sé an Tiarna mo Aoire
The Lord is my shepherd

Shopping Cart
Scroll to Top